Инсталирањето на професионални системи за наводнување е најдоброто нешто за вашиот тревник. Дизните од самите прскалки  вршат рамномерно дистрибуирање на водата низ вашиот тревник во текот на ноќта и го задржуваат здрав и зелен во текот на годината.

You can hear trees in the wind.

Производството на Флорагарден воглавно е лоцирано во Струмичката котлина која се карактеризира со променливо-медитеранска клима, топли лета, извонредни 2150 часови сонце во текот на една година и постои изобилство на здрава алувијалнa порозна почва.